Werkwijze

Stappenplan

 

01

Contact opnemen

Neem contact op met VvE Finance om de mogelijkheden van een lening te bespreken

Aanleveren documentatie

Op basis van een ingevulde checklist kunnen we de mogelijkheden onderzoeken bij de verschillende financiers

02

03

Vrijblijvende indicatie

U ontvangt van ons een vrijblijvende indicatie of offerte zodat u de precieze kosten weet voor een lening

Stemmen over de lening

De leden van de VvE dienen tijdens een ALV te stemmen over het aangaan van een lening

04

05

Due Diligence

Na een positieve stemming tijdens de ALV worden alle benodigde stukken en documenten* beoordeeld door de financier

Tekenen overeenkomst

Tekenen overeenkomst van geldlening en start werkzaamheden

 

06

*Documenten die zullen worden beoordeeld door de financier zijn onder andere: Overzicht aantal VvE leden inclusief notering van breukdeel per eigenaar, uittreksel KVK van de VvE, ID Bewijs van de bestuurders van de VvE, splitsingsakte en huishoudelijk reglement VvE, agenda en notulen van afgelopen 3 vergaderingen, jaarcijfers VvE (afgelopen 2 jaar), prognose komend jaar en overzicht van minimale jaarlijkse reservering, overzicht betaalgedrag leden + overzicht achterstanden betalingen, overzicht meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en investeringsbehoefte, kopie afschrift bankrekening

Stappenplan

 

01

Contact opnemen

Neem contact op met VvE Finance om de mogelijkheden van een lening te bespreken

02

Aanleveren documentatie

Op basis van een ingevulde checklist kunnen we de mogelijkheden onderzoeken bij de verschillende financiers

03

Vrijblijvende indicatie

U ontvangt van ons een vrijblijvende indicatie of offerte zodat u de precieze kosten weet voor een lening

04

Stemmen over de lening

De leden van de VvE dienen tijdens een ALV te stemmen over het aangaan van een lening

05

Due Diligence

Na een positieve stemming tijdens de ALV worden alle benodigde stukken en documenten* beoordeeld door de financier

06

Tekenen overeenkomst

Tekenen overeenkomst van geldlening en start werkzaamheden

 

*Documenten die zullen worden beoordeeld door de financier zijn onder andere: Overzicht aantal VvE leden inclusief notering van breukdeel per eigenaar, uittreksel KVK van de VvE, ID Bewijs van de bestuurders van de VvE, splitsingsakte en huishoudelijk reglement VvE, agenda en notulen van afgelopen 3 vergaderingen, jaarcijfers VvE (afgelopen 2 jaar), prognose komend jaar en overzicht van minimale jaarlijkse reservering, overzicht betaalgedrag leden + overzicht achterstanden betalingen, overzicht meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en investeringsbehoefte, kopie afschrift bankrekening

Mogelijkheden voor een lening

Wij streven ernaar om voor elke VvE, bestaande uit minimaal 5 verschillende leden, een passende lening te kunnen vinden.

 

R

Voor elke VvE, ook een combinatie van woningen, winkels en kantoren

R

Geen onderpand, garanties of verpanding vereist

R

Op basis van financiele gezondheid van de VvE, geen analyse van VvE leden

R

Geen verplichting om de VvE- bankrekening over te sluiten

Benieuwd of we u kunnen helpen?

Voorwaarde voor een VvE lening

De VvE bestaat uit tenminste 5 onafhankelijke VvE leden voor een lening

De lening heeft een maximale omvang van EUR 30.000 per VvE lid

De lening die u aangaat heeft een juridische looptijd van 10, 15 of 20 jaar

De rente van de lening die u aangaat staat voor 10 jaar vast

Aflossing van de lening is bepaald op basis van maandannuïteiten

Het geleende bedrag wordt naar de VvE-rekening overgemaakt

De VvE dient bij voorkeur vertegenwoordigd te zijn door een onafhankelijke VvE-beheerder